ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม


กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 กันยายน 2560    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
;

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลา การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558 download 

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลา การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 download

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว "อบรมยุวมัคคุเทศก์ สู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในช ...
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์    วันที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห ...
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ณ ฝายโป่งเกตุ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ...
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  นายมานพ  มั่นเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      ภายในเดือนพฤศจิกายน นี้.........................          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ........ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ  59 ปี   และจะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่&
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้...     จำนวนผู้เข้าชม 405 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต...     จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง
ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้...     จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ อบต.เตย...     จำนวนผู้เข้าชม 255 ครั้ง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอบต.พระเจ้า มอบโดยนายกอง...     จำนวนผู้เข้าชม 303 ครั้ง
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 292 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4,5,6 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี...     จำนวนผู้เข้าชม 442 ครั้ง
โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านคำเกิ่ง ม.9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี...     จำนวนผู้เข้าชม 422 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการซ่อมเเซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านสี่ซับ
   โครงการซ่องเเซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม. 2,3,5,6,7,8,9
   โครงการซ่องเเซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ตำบลห้วยขุนราม
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในตำบลห้วยขุนราม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.จะกง
   ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) แบบท่อผ่าซีก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว
   ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตแบบผ่าซีก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร ลึก
   ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตแบบผ่าซีก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึก
   โครงการก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว (ถนนชารุด สายบ้านเค็ง หมู่ที่ ๗ – บ้านสร้างใหญ่)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศการรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านซ่องเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรังหมู่ที่4,หมู่ที่7 และ
   ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างบริเวณทางเข้าวัดบึงตาหอม หมู่ที่ 14 ต.ดอนเกาะกา จำนวน 2 โครงการ
   ยกเลิกการประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเกาะกา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเกาะกา จำนวน 4 โครงการ
   ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดปฎิบัติการอปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยขุนราม
นายมานพ มั่นเจริญ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.218.214
คุณเข้าชมลำดับที่ 157,324

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
Tel : 036-704024-5  Fax : 036-704024
Email : sainatee_068@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.