กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 กันยายน 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลา การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558 download 

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลา การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 download

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่ 
      -สำเนา- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรป
การประชุมดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ "โครงการก่อสร้างบ้านเเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต่อบัตรประจำตัวคนพิการล่วงหน้า 
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศจ้างเหมะซ่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านสี่ซับ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริืหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องประกาศราคากลางค่าจ้างลูกจ้างตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ
   ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9,11และ12
   ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Para Asphaltic Concrete บ้านนาเฉลียง หมู่ที่ 2 สาย พช 4279 (บ้านยางงาม - บ้า
   ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Para Asphaltic Concrete บ้านด่านบุญธรรม หมู่ที่ 7 สาย พช 3288 (บ้านโรงบ่ม -
   ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซุ่้มเฉลิมพระเกียรติฯ อบต.สูงเนิน ม.7, 14 ตำบลสูงเนิน
   ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 16
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมอดินแดง หมู่ 4 คุ้มเหล่ากะลา ตำบลรอบเมือง
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ 4 คุ้มเหล่ากะลา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน 2 ชุด
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมานพ มั่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ลงพื้นที่ต ...
วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขุนราม แ ...
เมื่อวันที่  ๕-๖ กันยายน  ๒๕๕๙ นายมานพ มั่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้า ...
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยขุนราม ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้อง ...
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยขุนราม
นายมานพ มั่นเจริญ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.91.11.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 83,106

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
Tel : 036-704024-5  Fax : 036-704024
Email : sainatee_068@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.