สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลา การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558 download 

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลา การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 download

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่ 
      -สำเนา- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรป
การประชุมดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ "โครงการก่อสร้างบ้านเเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต่อบัตรประจำตัวคนพิการล่วงหน้า 
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศจ้างเหมะซ่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านสี่ซับ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว(รอบนอกสุด)
   แสดงรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างราวสะพานเหล็ก บ้านท่ามะไฟพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภ
   แสดงรายละเอียดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยห้วยชันตอนบน บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
   ประกาศราคากลางตกลงจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 5 คัน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางจัดจ้างจัดหาข้อมูลรายการที่ สารบบที่ดินฯ
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
   แสดงรายละเอียดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยห้วยชันตอนบน บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/59 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองไอ้ตั้น (ช่วงที่2) เชื่อมคลองวังยาว-คลองไอ้ตั้นช่วงที่ 1 บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 6
   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวเชื่อมคลองกุดปลาหมอ บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ 2
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยขุนราม ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้อง ...
       อบต.ห้วยขุนรามจัดทำโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ.2559   โดยนายมานพ มั่นเจร ...
นายมานพ มั่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เป็นประธานเปิดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยขุนร ...
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยขุนราม จัดทำโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล "หลักสูตร การปฐมพย ...
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยขุนราม
นายมานพ มั่นเจริญ
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.144.39.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 74,852

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
Tel : 036-704024-5  Fax : 036-704024
Email : sainatee_068@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.